Amazon ต้องการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่สามารถระบุผู้ซื้อได้ด้วยมือของพวกเขาเอง

สักวันหนึ่งระบบนี้อาจนำไปใช้กับร้าน Amazon Go หรือร้าน Whole Foods ทุกวันนี้ ผู้เยี่ยมชมร้านค้าไร้เงินสดของ Amazon Goจำเป็นต้องสแกนแอปเพื่อเข้าร้าน ในอนาคต Amazon อาจขอให้สแกนมือแทน สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ เผยแพร่คำขอรับสิทธิบัตรจาก Amazon เมื่อวันพฤหัสบดี สำหรับระบบสแกนแบบไร้สัมผัสที่จะระบุตัวบุคคลไม่ใช่จากใบหน้า แต่โดยลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ามือ รวมถึงรอยเหี่ยวย่นและเส้นเลือด...