เผยคนทำงานจ่ายน้อยกว่าคนชั้นกลางหลายพัน ทั้งๆที่ทำงานเหมือนกัน

Thinktank กล่าวว่าบริษัทควร ‘ถูกกฎหมาย’ จำเป็นต้องเผยแพร่ช่องว่างการจ่ายค่าจ้าง หลังจากพบว่าเงินเดือนต่างกันมากถึง 10,000 ปอนด์ ผู้คนจากครอบครัวชนชั้นแรงงานมีรายได้โดยเฉลี่ยลดลงหลายพันปอนด์ต่อปีสำหรับการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีสิทธิพิเศษมากกว่า จากการศึกษาสถานที่สำคัญของช่องว่างค่าจ้างในชั้นเรียน ผู้ประกอบอาชีพที่มีภูมิหลังเป็นชนชั้นแรงงานมีรายได้น้อยลงโดยเฉลี่ย 6,718 ปอนด์ ในขณะที่ผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่เผชิญกับการเสียเปรียบสองเท่า ตามรายงานของมูลนิธิ Social Mobility Foundation (SMF) ซึ่งดำเนินการวิจัย ผู้หญิงทำงานอาชีพมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย...